• youtube
  • facebook

Quảng Ninh: Siết chặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

UBND TP Hạ Long vừa ban hành Công văn số 2187/UBND chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường liên quan tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hạ Long yêu cầu tiếp tục tạm dừng cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch karaoke, vũ trường; đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke, vũ trường, bar…); việc tuân thủ các quy định về an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường…

Hạ Long tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Hạ Long tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đồng loạt, đột xuất đối với các dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phòng Cảnh sát PCCC số 3 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường; yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục, bổ sung các điều kiện an toàn PCCC… Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phối hợp với Phòng Văn  hóa và Thông tin kiểm tra việc sử dụng lao động tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố. Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra theo chức năng quản lý, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm… tại cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn.