• youtube
  • facebook

Quảng Ninh: Cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử

UBDN tỉnh Quảng Ninh vừa công bố một loạt các khu vực cấm, tạm thời cấm và hạn chế khai thác khoáng sản với những tọa độ cụ thể.

Việc cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử là nhằm góp phần bảo vệ khu di tích đặc biệt quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử là nhằm góp phần bảo vệ khu di tích đặc biệt quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong số này có những vị trí cấm tuyệt đối do tính chất đặc biệt về văn hóa, lịch sử, an ninh-quốc phòng, những giá trị đặc hữu, nổi bật toàn cầu…, như Yên Tử, vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, quần thể di tích Nhà Trần… 
Theo đó, có 22 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 266.735,92ha. Trong đó, có 94 đối tượng, diện tích 49ha liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 105 đối tượng, diện tích 16.048ha liên quan đến di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh; 125 đối tượng, diện tích 8,82ha liên quan đến cơ sở tôn giáo; 35 đối tượng, diện tích 158.300,1ha liên quan đến đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; 38 tuyến với tổng chiều dài 1.754km, diện tích 2.209ha liên quan đến hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông; 232 đối tượng, diện tích 42.238ha liên quan đến đất hành lang bảo vệ đê điều, kè, cống.

Chùa Ngọa Vân, thị xã Đông Triều. Khu vực này được đánh giá là có trữ lượng than lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng Trong số các khu vực cấm khai thác khoáng sản có

Chùa Ngọa Vân, thị xã Đông Triều. Khu vực này được đánh giá là có trữ lượng than lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng Trong số các khu vực cấm khai thác khoáng sản cóTrong số các khu vực cấm khai thác khoáng sản có vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, chùa Ngọa Vân, Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều…Liên quan đến than, các khu vực bị cấm khai thác gồm: Khu vực Yên Tử; các hồ chứa nước phía Bắc Đông Triều; Khu vực bảo vệ hồ chứa nước Yên Lập – Đồng Ho…
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng khoanh vùng 3 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, với tổng diện tích 33.990 ha nhằm bảo vệ vùng cửa sông Tiên Yên, cảnh quan khu vực đảo Trần, đảo Cô Tô và 4 khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản, có tổng diện tích 17.618ha.

create

Nguyễn Hùng / laodong.vn